netspiritnetspirit

Et medium defineres som en person med særlige evner til at danne forbindelsesled mellem det hinsidige og det dennesidige. Og derfor er relationen mellem begrebet healing og begrebet clairvoyance nærliggende. Ikke at forveksle med begrebet et medium, er i øvrigt begrebet telepati, der er tankeoverførsel fra et sind til et andet uafhængigt af de kendte sansekanaler. Telepati forekommer hyppigst blandt familie og venskabsrelationer eller mellem mennesker, der kender hinanden godt.

At modtage informationer, der stammer fra åndeverdenen, og viderebringe dem til andre gennem skrift eller tale, er kendt som kanalisering. At kanalisere betyder således at modtage budskaber fra guider på højere bevidsthedsplaner eller fra sit eget højere selv – en evne som flere og flere føler sig i kontakt med, glimtvis eller i længere forløb. Det kan siges at være en indre stemme, der fortæller om alt muligt. Dog til forskel fra det gale menneske, kun når han eller hun bliver kontaktet og rådspurgt.

Drøm om selv at være et medium, eller det at have noget unikt på hjertet er ganske normale. Vi oplever nogle erkendelser, ser nogle sammenhæng, oplever det vi opfatter som sandheden, og vil naturligvis gerne dele disse åbenbaringer med verden. Måske mener vi ligefrem at disse erkendelser er kanaliseret til os fra højere magter. Uanset kilen til erkendelserne er det for drømmetydningen vigtigst: Hvad var budskabet som blev formidlet? Og vat det budskabet i sig selv som var vigtigst, eller var det, at det netop var dig (eventuelt som medium) der var formidleren?

Ser du dig selv som medium i din drøm kan det da udmærket være at du også er dette i dit vågne liv – altså besidder clairvoyante evner, har en kanal op til de højere magter, men det kan lige så vel være at du egentlig blot har noget meget vigtigt på hjerte. Et budskab som betyder meget for dig og som du synes er vigtigt kommer ud til så mange som muligt.

Dark
Secured By miniOrange